Zintegrowany system zarządzania jakością

Wysoko cenimy sobie zdobyte zaufanie i zadowolenie naszych Klientów, dlatego wciąż doskonalimy jakość oferowanych usług. Potwierdza to certyfikat GDP dla substancji czynnych oraz system GMP, który utrzymujemy nieprzerwanie od 2006 roku jako pierwszy dystrybutor w Europie.

Zaświadczenie o wpisie do EudraGMDP

29.01.2018

Certyfikat GDP dla API

13.03.2018

Zezwolenie na import Produktu Leczniczego

02.08.2018

Zaświadczenie o wpisie do Krajowego Rejestru GIF

29.01.2018

Audyty • Inspekcje • Wydarzenia

Inspekcja GIF, GMP

11.02.2020

W dn. 11-12.02.2020r. odbyła się inspekcja GIF pod kątem spełnienia wymagań GMP w zakresie importu półproduktu leczniczego, inspekcja zakończyła się pomyślnie.

Inspekcja GIF, zezwolenie na import PL

25.05.2018

W dn. 25.05.2018r. pomyślnie zakończyła się inspekcja GIF w związku z wnioskiem o zezwolenie na wytwarzanie lub import produktu leczniczego.

Inspekcja GIF, GDP

09.01.2018

W dn. 09-10.01.2018r. odbyła się inspekcja GIF pod kątem spełnienia wymagań GDP dla substancji czynnych, inspekcja zakończyła się pomyślnie.

Audyt Klienta

14.09.2018

W dn. 14.09.2018r. miał miejsce audit naszego Odbiorcy Końcowego z Poznania, który zakończył pomyślnie re-kwalifikację Cardinal Pharma jako dostawcy API.

Nie znalazłeś poszukiwanego produktu? Napisz nam, czego szukasz.
Zgłoś zapotrzebowanie
Certyfikat GDP dla API
13.03.2018
Wpis do EudraGMDP
29.01.2018
Zezwolenie na import Produktu Leczniczego
02.08.2018
Stale wyprzedzamy wymagania stawiane branży