Dystrybuujemy substancje chemiczne i surowce z sukcesem od 30 lat

W tym czasie daliśmy się poznać jako solidny partner, wyprzedzający i spełniający najnowsze wymagania UE, realizujący terminowe dostawy, postępujący zgodnie z wdrożonym systemem jakości.
Dowiedz się więcej o Cardinal Pharma SA
Certyfikat GDP dla API
13.03.2018
Zaświadczenie o wpisie do EudraGMDP 
29.01.2018
Zezwolenie na import Produktu Leczniczego 
02.08.2018
Nasz system jakości

Stale wyprzedzamy wymagania stawiane branży

Spełniamy wymogi Dyrektywy 62/2011/UE oraz znowelizowanej ustawy prawo farmaceutyczne.

Jesteśmy zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Wytwórców, Importerów i Dystrybutorów Substancji Czynnych jako importer i dystrybutor oraz w europejskiej bazie EudraGMDP.

Nasz doświadczony zespół wspiera klientów szerokim zakresem usług specjalistycznych

Nasze usługi

Na Państwa zapytanie wyszukujemy na całym Świecie substancje dopasowane do potrzeb danego projektu. Aktywnie pomagamy nie tylko w wyszukiwaniu substancji do nowych projektów na poziomie badawczo-rozwojowym, ale również wspieramy w znalezieniu alternatywnych dostawców do wdrożonych projektów.

Dokładnie i na bieżąco analizujemy rynek dostawców, jakość oferowanych substancji, dostępność, warunki wytwarzania, wdrożone systemy jakości dostawców oraz poziom cenowy.

Monitorujemy warunki transportu i magazynowania (temperatura, wilgotność) wszystkich importowanych i dystrybuowanych substancji czynnych oraz pozostałych substancji, które tego wymagają.

Kontrolujemy warunki przechowywania od momentu odbioru substancji od Wytwórcy do momentu dostawy do Klienta. W zależności od wymagań danej substancji organizujemy transport międzynarodowy i krajowy zarówno w warunkach 15°C - 25°C, jak i mroźnych lub chłodniczych.

Dokładnie i na bieżąco analizujemy rynek dostawców, jakość oferowanych substancji, dostępność, warunki wytwarzania, wdrożone systemy jakości dostawców oraz poziom cenowy.

Do oferowanych substancji dostarczamy kompletną dokumentację rejestracyjną i na bieżąco monitorujemy proces rejestracji. Mamy również szeroką ofertę gotowych dossier rejestracyjnych.

W ramach prac badawczo-rozwojowych, wspólnie z Wytwórcą i Odbiorcą Końcowym organizujemy przeprowadzenie testów w laboratorium i na produkcji w Polsce lub np. w miejscu wytwarzania oferowanej substancji, aby jak najszybciej i z powodzeniem zakończyć pierwsze etapy projekty oraz zgodnie z planem wdrożyć produkt gotowy na rynek.

Wspólnie z Klientami lub na zlecenie organizujemy obowiązkowe audyty u Wytwórców oferowanych substancji.

Poznaj wszystkie usługi

Setki partnerów na całym Świecie

Kliknij aby obracać
Naszym atutem jest stałe doskonalenie, poszukiwania i poszerzanie bazy Wytwórców substancji z całego Świata. Dzięki temu spełniamy rosnące wymagania naszych partnerów.

Naszym atutem jest stałe doskonalenie, poszukiwania i poszerzanie bazy Wytwórców substancji z całego Świata. Dzięki temu spełniamy rosnące wymagania naszych partnerów.

Poznaj firmę

Ważne wydarzenia